Privacitat de dades

Sense perjudici del que preveu cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal i accepti les condicions de forma explícita, està autoritzant expressament a INFORBER al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats indicades en els formularis.

INFORBER incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. INFORBER no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de l'empresa propietària de la web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • INFORBER SERVEIS TIC S L
  • B08907925
  • PRAT DE LA RIBA 3-5 - 08600 – BERGA
  • Correu electrònic: inforber@inforber.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la prospecció d'enviament de comunicacions comercials a base a l'interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, exceptuant alguns casos que comptin amb el consentiment explícit del client (cessió de dades de contacte per subcontractació, etc.) o també per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INFORBER SERVEIS TIC SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFORBER SERVEIS TIC SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web:  www.agpd.es .

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INFORBER SERVEIS TIC SL procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física)